Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:26:53 przez:
Źródło
ACTA PHYSICA POLONICA A (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 198, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:31 przez:
Źródło
Genetika-Belgrade (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 4189, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 16:09:15 przez:
Źródło
International Journal of Phytoremediation (segment A pozycja 5401, 25 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:22:43 przez:
Źródło
BioTechnologia (segment B pozycja 367, 13 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:28 przez:
Źródło
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYTOREMEDIATION (25pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 5401, 25 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/07/2017 20:27:50 przez:
Źródło
ACTA Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria (segment B pozycja 51, 15 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 03:21:16 przez:
Źródło
ACTA Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria (segment B pozycja 51, 15 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 07:10:14 przez:
Źródło
Plant Physiology and Biochemistry (segment A pozycja 9549, 35 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/04/2017 13:32:33 przez:
Źródło
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU. ROLNICTWO (segment B pozycja 3012, 9 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 16:49:35 przez:
Źródło
Canadian Journal of Plant Science (segment A pozycja 1926, 25 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 11:25:37 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2017 10:19:23 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 5)
+ 5
Źródło
Perennial Biomass Crops for a Resource-Constrained World.
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2017 14:02:59 przez:
Źródło
ACTA Scientiarum Polonorum - Technologia Alimentaria (segment B pozycja 51, 15 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2017 03:21:50 przez:
Źródło
Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (segment B pozycja 374, 6 pkt.)
Rok
2015