Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:08:31 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 03:21:27 przez:
Źródło
Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (segment B pozycja 374, 6 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2017 13:46:52 przez:
Źródło
Biuletyn IHAR (segment B pozycja 374, 6 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:27:07 przez:
Źródło
Acta Balneologica (segment B pozycja 13, 8 pkt.)
Rok
2013