Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2017 05:33:53 przez:
Źródło
ACTA BIOCHIMICA POLONICA (segment A pozycja 95, 15 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/11/2017 05:10:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Certyfikacja usług w ochronie przeciwpożarowej w ujęciu praktycznym i teoretycznym
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 14:51:03 przez:
Źródło
TTS Technika Transportu Szynowego (segment B pozycja 2759, 5 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/01/2017 02:32:16 przez:
Źródło
Przegląd Górniczy (segment B pozycja 2071, 7 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2017 05:33:53 przez:
Źródło
Nowiny Lekarskie (segment B pozycja 1714, 5 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/07/2019 10:02:31 przez:
Źródło
Transport problems 2017 : IX International scientific conference, 28.06-30.06.2017, Katowice, Sulejów. VI International symposium of young researchers, 26.06-27.06.2017, Katowice. Proceedings. [Dokument elektroniczny]
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2017 05:33:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Zbiorniki jelitowe. Od podstaw naukowych do praktyki klinicznej.
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 03:58:47 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii materiałowej i nanotechnologii : Praca zbiorowa
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 03:58:49 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii materiałowej i nanotechnologii : Praca zbiorowa
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 08:29:26 przez:
Źródło
Transportation Research Procedia
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/11/2017 05:10:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Certyfikacja usług w ochronie przeciwpożarowej w ujęciu praktycznym i teoretycznym
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/02/2017 00:42:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
Źródło
Intelligent Information and Database Systems : 8th Asian Conference, ACIIDS 2016, Da Nang, Vietnam, March 14-16, 2016 : proceedings. Pt. 2
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 08:09:52 przez:
Źródło
HEART SURGERY FORUM (segment A pozycja 4440, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2017 03:23:06 przez:
Źródło
INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY (segment A pozycja 5376, 25 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 05:12:25 przez:
Źródło
ANNALS OF WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES- SGGW ANIMAL SCIENCE (segment B pozycja 201, 12 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2018 12:06:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Kultura bezpieczeństwa : potrzeby i uwarunkowania. T. 3. Kultura i wychowanie
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:22:12 przez:
Źródło
PRACE INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. TRANSACTIONS OF THE STRATA MECHANICS RESEARCH INSTITUTE (segment B pozycja 1945, 7 pkt.)
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 17:35:16 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/04/2017 13:05:13 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013