Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:27:13 przez:
Źródło
BRITISH JOURNAL OF CANCER (segment A pozycja 1749, 40 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:51:41 przez:
Źródło
European Physical Journal C (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 3732, 40 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/11/2018 03:21:29 przez:
Źródło
PHYSICS LETTERS B (segment A pozycja 9467, 40 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 03:58:52 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2019 11:36:34 przez:
Źródło
Journal of Instrumentation (segment A pozycja 6720, 35 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:27:13 przez:
Źródło
BRITISH JOURNAL OF CANCER (segment A pozycja 1749, 40 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/12/2018 14:23:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 293, 7 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 13:41:43 przez:
Źródło
TTS Technika Transportu Szynowego (segment B pozycja 2759, 5 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/12/2018 14:13:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 293, 7 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:30:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE (segment B pozycja 536, 9 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 03:58:39 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Nowe kierunki rozwoju mechaniki : NKRM. X Konferencja, Jarnołtówek, 21-23 III 2013
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:25:56 przez:
Źródło
Arch. Mech. (segment A pozycja 1059, 25 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/11/2018 03:21:17 przez:
Źródło
PHYSICS LETTERS B (segment A pozycja 9467, 40 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2017 10:29:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Logistyka i administrowanie w mediach – aspekty teoretyczne i aplikatywne
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/02/2017 03:30:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Wiadomości Górnicze (segment B pozycja 2806, 5 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:24:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej (segment B pozycja 394, 8 pkt.)
Rok
2013