Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/04/2017 01:31:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26-29 września 2013 r.)
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/07/2017 08:43:22 przez:
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 21:47:06 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 20:58:11 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 09:01:43 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2017 21:29:01 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 21:02:53 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 21:49:01 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 14:53:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Kodeks postępowania cywilnego. Tom IV. Komentarz art. 1096-1217
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2019 03:33:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2562, 7 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 14:53:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 10:39:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Multi-Party Redress Mechanisms in Europe: Squeaking Mice?
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 21:16:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Założenia projektu nowej ustawy o komornikach sądowych
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/04/2019 12:22:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Aktualne problemy egzekucji sądowej w Polsce i na Litwie
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:41:05 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przegląd Prawa Egzekucyjnego (segment B pozycja 2100, 6 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/04/2019 12:21:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Honeste Procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 21:43:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
ELEKTRONIZACJA SĄDOWEGO POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO W POLSCE .
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 21:57:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Wokół problematyki środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym
Rok
2015