Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2017 16:27:01 przez:
Źródło
Stem Cells International (segment A pozycja 10932, 20 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/04/2017 18:11:27 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Neurologia. T. 1.
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/04/2017 18:10:33 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Neurologia. T. 1.
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/04/2017 18:07:45 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Neurologia. T. 1.
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/04/2017 18:09:45 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Neurologia. T. 1.
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2017 16:27:05 przez:
Źródło
Kardiologia Polska (segment A pozycja 7844, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:21:38 przez:
Źródło
Polski Merkuriusz Lekarski (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1895, 7 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2017 16:27:01 przez:
Źródło
MEDIATORS OF INFLAMMATION (segment A pozycja 8311, 30 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/04/2017 18:08:31 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Neurologia. T. 1.
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:26:13 przez:
Źródło
Central European Journal of Immunology (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 2084, 15 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/04/2017 18:06:13 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2017 16:27:02 przez:
Źródło
Polski Merkuriusz Lekarski (segment B pozycja 1895, 7 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2017 16:27:16 przez:
Źródło
Polski Merkuriusz Lekarski (segment B pozycja 1895, 7 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2017 16:27:04 przez:
Źródło
Polski Merkuriusz Lekarski (segment B pozycja 1895, 7 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:21:38 przez:
Źródło
Neurologia i Neurochirurgia Polska (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 8803, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2017 16:27:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Polski Merkuriusz Lekarski (segment B pozycja 1895, 7 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2017 16:27:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Polski Merkuriusz Lekarski (segment B pozycja 1895, 7 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/04/2017 14:35:57 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
9th International Congress on Vascular Dementia - ICVD 2015
Rok
2016