Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 03:32:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Folia Historiae Artium (segment C pozycja 1348, 10 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 03:32:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Elbląskie (segment B pozycja 2459, 5 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/05/2017 12:34:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Patronat artystyczny Jagiellonów
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 03:32:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Folia Historiae Artium (segment C pozycja 1348, 10 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 03:32:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Biuletyn Historii Sztuki (segment C pozycja 559, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 09:06:05 przez:
Źródło
MATEC Web of Conferences
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2017 14:36:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Colloids and Interface Science Communications
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 21:50:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Autor i jego dzieło w wiekach średnich
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/04/2017 03:30:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rocznik Krakowski (segment B pozycja 2235, 8 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/06/2017 12:01:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Architektura sakralna w początkach państwa polskiego (X-XIII w.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:22:21 przez:
Źródło
Surface Innovations (segment A pozycja 11017, 25 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/05/2017 14:11:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Architektura sakralna w początkach państwa polskiego (X-XIII w.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/05/2017 13:09:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Procesy przemian w sztuce średniowiecznej : przełom, regres, innowacja, tradycja : studia z historii sztuki
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/12/2016 02:30:48 przez:
Źródło
Colloid and Polymer Science (segment A pozycja 2462, 30 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/05/2017 13:09:27 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Średniowieczna architektura sakralna w Polsce w świetle najnowszych badań : materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 13-15 listopada 2013 roku
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:38:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Metallurgical and Materials Transactions. A, Physical Metallurgy and Materials Science (35pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 8392, 35 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2018 06:40:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
XLV Szkoła Inżynierii Materiałowej. Kraków–Rytro, 26–29 IX 2017 : monografia
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 13:17:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Katedra wrocławska na przestrzeni tysiąclecia : studia z historii architektury i sztuki
Rok
2016