Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:36:20 przez:
Źródło
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (segment A pozycja 7326, 25 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:36:24 przez:
Źródło
Proceedings of ECOpole (segment B pozycja 2038, 9 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:36:24 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:36:20 przez:
Źródło
Geology, Geophysics & Environment (segment B pozycja 827, 14 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:36:27 przez:
Źródło
Propagowanie badań jakości środowiska na transgranicznym obszarze polsko-czeskim = Propagace výzkumu kvality životního prostředí v přeshraniční polsko-české oblasti
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/07/2019 03:33:08 przez:
Źródło
Ecological Chemistry and Engineering. S = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. S (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 3187, 15 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:36:28 przez:
Źródło
Chemical Substances in Environment : 24th annual Central European Conference ECOpole’15
Rok
2015