Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 11:22:20 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/01/2019 07:17:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Journal of Modern Science (segment B pozycja 1302, 9 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 03:23:57 przez:
Źródło
Oncotarget (segment A pozycja 9067, 40 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 10:31:27 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 10:31:36 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 00:01:00 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
Źródło
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/06/2017 13:07:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Działalność organizacji pozarządowych: 10 lat doświadczeń pod rządami Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie / red. nauk. Monika Falej, Piotr Majer i Urszula Szymańska
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2017 01:18:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
Źródło
Działalność organizacji pozarządowych: 10 lat doświadczeń pod rządami Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 09:59:18 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 09:00:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Kwartalnik Informacyjny WPiA UWM
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/01/2019 07:17:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Wymiary ochrony informacji i polityki bezpieczeństwa. Państwo - prawo - społeczeństwo
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 10:04:07 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 09:49:26 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:56:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Patologie na rynku nieruchomości. Przyczyny, przejawy, przeciwdziałanie / pod redakcją naukową Wiesława Pływaczewskiego, Ryszarda Źróbka
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 11:22:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Bariery, wyzwania i perspektywy przekształceń samorządu terytorialnego w Polsce
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:37:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Prawnoustrojowe (segment B pozycja 2564, 9 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/01/2019 07:17:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Journal of Modern Science (segment B pozycja 1302, 9 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:56:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Human rights between war and peace Vol. 2 / under the editorship of Magdalena Siwek, Gaetano Dammacco, Marta Wójcicka
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:56:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
Źródło
Europe of Founding Fathers : investment in the common future / scientific editors Magdalena Sitek, Gaetano Dammacco
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/01/2019 07:17:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Journal of Modern Science (segment B pozycja 1302, 9 pkt.)
Rok
2013