Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 10:27:11 przez:
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 10:27:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 00:09:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka (segment B pozycja 90, 8 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 14:24:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Trzeci sektor i ekonomia społeczna : uwarunkowania prawne. Kierunki działań
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 12:17:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji (9pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2102, 9 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 11:31:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Ze studiów nad prawem, administracją i ekonomią [Dokument elektroniczny]
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 19:49:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym
Rok
2015