Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2018 05:32:08 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
Źródło
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2018 03:53:26 przez:
Źródło
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej : kwartalnik międzynarodowy
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2018 21:31:00 przez:
Źródło
Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2018 03:53:26 przez:
Źródło
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej : kwartalnik międzynarodowy
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2018 03:53:26 przez:
Źródło
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej : kwartalnik międzynarodowy
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 15:13:57 przez:
Źródło
Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/08/2018 10:59:01 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
Źródło
Holistyczne aspekty wybranych problemów zdrowotnych i pielęgnacyjnych / pod red. Marioli Głowackiej, Doroty Kochman, Ewy Chojnackiej, Beaty Haor
Rok
2017