Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:42:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
Industrial Crops and Products (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 4904, 40 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 12:15:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2018 13:31:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Scientific Papers Animal Science and Biotechnologies
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 14:21:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania : zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. Ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. Januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:42:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
Potravinárstvo. Slovac Journal of Food Industry (5pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1924, 5 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 12:15:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Poznatky, odporúčania, inšpirácie pre malopestovatel'ov, záhradkárov, správcoc verejnej zelene a domácich chovatel'ov, spotrebitel'ov rastlinných i živočíšnych produktov. Zborník č. 7
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 12:15:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Poznatky, odporúčania, inšpirácie pre malopestovatel'ov, záhradkárov, správcoc verejnej zelene a domácich chovatel'ov, spotrebitel'ov rastlinných i živočíšnych produktov. Zborník č. 7
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 12:15:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Poznatky, odporúčania, inšpirácie pre malopestovatel'ov, záhradkárov, správcoc verejnej zelene a domácich chovatel'ov, spotrebitel'ov rastlinných i živočíšnych produktov. Zborník č. 7
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2018 13:31:19 przez:
Źródło
Scientific Papers Animal Science and Biotechnologies
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 14:21:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania : zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. Ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. Januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 14:21:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania : zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. Ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. Januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 14:21:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania : zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. Ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. Januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 12:15:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Poznatky, odporúčania, inšpirácie pre malopestovatel'ov, záhradkárov, správcoc verejnej zelene a domácich chovatel'ov, spotrebitel'ov rastlinných i živočíšnych produktov. Zborník č. 7
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 12:15:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Poznatky, odporúčania, inšpirácie pre malopestovatel'ov, záhradkárov, správcoc verejnej zelene a domácich chovatel'ov, spotrebitel'ov rastlinných i živočíšnych produktov. Zborník č. 7
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 12:15:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Poznatky, odporúčania, inšpirácie pre malopestovatel'ov, záhradkárov, správcoc verejnej zelene a domácich chovatel'ov, spotrebitel'ov rastlinných i živočíšnych produktov. Zborník č. 7
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 12:15:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Poznatky, odporúčania, inšpirácie pre malopestovatel'ov, záhradkárov, správcoc verejnej zelene a domácich chovatel'ov, spotrebitel'ov rastlinných i živočíšnych produktov. Zborník č. 7
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/11/2018 12:15:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Poznatky, odporúčania, inšpirácie pre malopestovatel'ov, záhradkárov, správcoc verejnej zelene a domácich chovatel'ov, spotrebitel'ov rastlinných i živočíšnych produktov. Zborník č. 7
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:42:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
Potravinárstvo. Slovac Journal of Food Industry (5pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1924, 5 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 14:21:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania : zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. Ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. Januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove
Rok
2017