Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:45:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Pol. Przegl. Chir. (14pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1897, 14 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:37:55 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
ROCZNIKI NAUKOWE STOWARZYSZENIA EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU (segment B pozycja 2290, 10 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2018 04:03:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Review of Innovation and Competitiveness
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2019 06:14:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Wybrane aspekty zarządzania marketingowego = Selected aspects of marketing management / red. nauk. Joanna Szwacka-Mokrzycka, Marzena Lemanowicz
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 03:14:43 przez:
Źródło
Economic Sciences for Rural Development
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2019 06:14:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Wybrane aspekty zarządzania marketingowego = Selected aspects of marketing management / red. nauk. Joanna Szwacka-Mokrzycka, Marzena Lemanowicz
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 03:14:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Economic Sciences for Rural Development
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:37:55 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING (segment B pozycja 2992, 13 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/02/2017 03:32:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: OECONOMIA (segment B pozycja 54, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:26:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Studia Ekonomiczne i Regionalne/ Economic and Regional Studies (segment B pozycja 610, 9 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2019 06:14:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Wybrane aspekty zarządzania marketingowego = Selected aspects of marketing management / red. nauk. Joanna Szwacka-Mokrzycka, Marzena Lemanowicz
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/04/2017 03:24:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US (segment B pozycja 999001, 9 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2018 04:03:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Review of Innovation and Competitiveness
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/02/2017 03:25:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE EKONOMIKA I ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ (segment B pozycja 2998, 13 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:36:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING (13pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2992, 13 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/02/2017 03:32:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
ROCZNIKI NAUKOWE STOWARZYSZENIA EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU (segment B pozycja 2290, 10 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:45:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
OncoReview (8pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1740, 8 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/09/2018 03:31:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
OncoReview (8pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1740, 8 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2019 06:14:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Wybrane aspekty zarządzania marketingowego = Selected aspects of marketing management / red. nauk. Joanna Szwacka-Mokrzycka, Marzena Lemanowicz
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 14:53:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
Źródło
Wybrane aspekty zarządzania marketingowego = Selected aspects of marketing management / red. nauk. Joanna Szwacka-Mokrzycka, Marzena Lemanowicz
Rok
2013