Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 09:56:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Prawo karne i polityka w państwie rzymskim
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 14:04:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:36:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia (segment B pozycja 2505, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:36:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Iuridica Lublinensia (segment B pozycja 2505, 8 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/02/2017 11:54:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Scientia et Fidelitate. Księga Pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 16:29:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 13)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:51:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Prawnicze KUL (segment B pozycja 2561, 8 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/08/2019 12:43:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Roczniki Humanistyczne (15pkt w roku publikacji) (segment C pozycja 3303, 15 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/01/2017 12:26:55 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
System prawa karnego procesowego. T. 1 cz. 1. Zagadnienia ogólne
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 08:07:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Synteza prawa polskiego 1918-1939
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 07:25:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Synteza prawa polskiego od 1989 roku
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 14:58:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 17)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 07:28:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Synteza prawa polskiego od 1989 roku
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 08:09:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Synteza prawa polskiego 1918-1939
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:51:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Roczniki Humanistyczne (segment C pozycja 3303, 15 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:53:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Stefan Ehrenkreuz i historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego. W 70. rocznicę śmierci ostatniego Rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 11:31:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:51:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie (segment B pozycja 2682, 11 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2017 11:52:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Szkoła Rycerska Kadetów Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej
Rok
2016