Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:33 przez:
Źródło
Zarządzanie ochroną przyrody w lasach (segment B pozycja 2919, 5 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:29:10 przez:
Źródło
BMC GERIATRICS (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 1616, 30 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 16:54:42 przez:
Źródło
Ekonatura. Ogólnopolski Miesięcznik Ekologiczny
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 23:36:19 przez:
Źródło
MICRON (segment A pozycja 8446, 30 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 03:22:44 przez:
Źródło
Przegląd Leśniczy (segment B pozycja 2080, 5 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:32 przez:
Źródło
Zarządzanie ochroną przyrody w lasach (segment B pozycja 2919, 5 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 03:22:57 przez:
Źródło
Central European Journal of Biology (segment A pozycja 2081, 20 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:32 przez:
Źródło
Zarządzanie ochroną przyrody w lasach (segment B pozycja 2919, 5 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 03:22:31 przez:
Źródło
Sylwan (segment A pozycja 11055, 15 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 03:22:31 przez:
Źródło
Leśne Prace Badawcze (segment B pozycja 1471, 13 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:32 przez:
Źródło
Przegląd Leśniczy (segment B pozycja 2080, 5 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:32 przez:
Źródło
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne (segment B pozycja 676, 5 pkt.)
Rok
2013