Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 02:00:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce – wartości w polityce. Księga Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Alicji Wójcik z okazji 40. rocznicy pracy naukowej
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 02:00:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce – wartości w polityce. Księga Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Alicji Wójcik z okazji 40. rocznicy pracy naukowej
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 02:00:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce – wartości w polityce. Księga Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Alicji Wójcik z okazji 40. rocznicy pracy naukowej
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2017 12:47:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Nauka, edukacja. Kultura w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 20:11:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce – wartości w polityce. Księga Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Alicji Wójcik z okazji 40. rocznicy pracy naukowej
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 02:00:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce – wartości w polityce. Księga Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Alicji Wójcik z okazji 40. rocznicy pracy naukowej
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 20:53:06 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 02:00:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce – wartości w polityce. Księga Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Alicji Wójcik z okazji 40. rocznicy pracy naukowej
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 12:07:35 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 01:32:55 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
Źródło
PRL: Czyli Polska w drugiej połowie XX wieku. Studia i szkice naukowe oraz materiały źródłowe
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 20:25:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce – wartości w polityce. Księga Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Alicji Wójcik z okazji 40. rocznicy pracy naukowej
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 10:16:01 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
Źródło
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 19:59:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce – wartości w polityce. Księga Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Alicji Wójcik z okazji 40. rocznicy pracy naukowej
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 20:27:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce – wartości w polityce. Księga Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Alicji Wójcik z okazji 40. rocznicy pracy naukowej
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 13:11:15 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
Źródło
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 02:00:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce – wartości w polityce. Księga Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Alicji Wójcik z okazji 40. rocznicy pracy naukowej
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 02:00:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce – wartości w polityce. Księga Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Alicji Wójcik z okazji 40. rocznicy pracy naukowej
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/03/2017 20:35:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce – wartości w polityce. Księga Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Alicji Wójcik z okazji 40. rocznicy pracy naukowej
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 02:00:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce – wartości w polityce. Księga Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Alicji Wójcik z okazji 40. rocznicy pracy naukowej
Rok
2013