Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:10:18 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Machines Operating Conditions
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/08/2018 04:00:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Journal of Competitiveness
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:10:18 przez:
Źródło
Toyotarity. Management of Intellectual Values
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 22:48:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Toyotarity. Management of Intellectual Values
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:10:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Improvement's Factors in Enterprises/Products Development
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:10:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Machines Operating Conditions
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:10:45 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Ekonomika a manazment podnikov 2013. Zbornik vedeckych prac
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:10:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Estimation and Operating Improvement
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2018 03:31:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Management Systems in Production Engineering (segment B pozycja 1530, 9 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 22:48:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Product Quality Improvement and Companies' Competitiveness
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:10:45 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Product Quality Improvement and Companies' Competitiveness
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:10:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
The Quality of Iron Alloy Products
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2018 11:17:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Teoria i praktyka w zarządzaniu produkcją i bezpieczeństwem
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/08/2018 14:07:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Zasoby wiedzy i technologii w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/09/2018 04:01:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Archiwum Wiedzy Inżynierskiej
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/09/2018 04:01:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Archiwum Wiedzy Inżynierskiej
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/08/2019 03:31:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji (6pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2632, 6 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/08/2018 14:05:40 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Toyotaryzm. Ankieta BOST źródłem informacji o funkcjonowaniu systemów produkcyjnych
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:09:27 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Toyotaryzm. Ujęcie standaryzacji w metodzie BOST
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:09:27 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Toyotarity. Change Management
Rok
2014