Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/08/2019 06:00:21 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
The Electronic Journal of Knowledge Management
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 03:24:24 przez:
Źródło
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud (segment B pozycja 520, 4 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 13:38:04 przez:
Źródło
Gospodarka Odpadami
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 18:02:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Strategiczny wymiar modeli biznesu w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw - kierunki rozwoju
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 14:42:51 przez:
Źródło
Anal. Methods (segment A pozycja 665, 25 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 18:34:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
World Academy of Science, Engineering and Technology
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 18:37:26 przez:
Źródło
Management (segment B pozycja 1521, 12 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 14:42:51 przez:
Źródło
Electrochim. Acta (segment A pozycja 3305, 40 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/08/2019 06:00:27 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Proceedings of the 9th International Conference on Applied Economics
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/08/2019 03:26:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Oeconomia Copernicana (11pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1733, 11 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/08/2019 03:26:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 623, 12 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/01/2018 16:44:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Journal of International Scientific Publications : Economy & Business
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 16:05:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przegląd Organizacji (segment B pozycja 2090, 13 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 16:07:47 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Marketing i Rynek (segment B pozycja 1535, 9 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 03:22:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Nauki o Zarządzaniu (segment B pozycja 1667, 10 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 16:16:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica (segment B pozycja 60, 14 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 18:02:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Granice strukturalnej złożoności organizacji
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 18:02:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Bezpieczeństwo systemu: człowiek-obiekt techniczny-otoczenie
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 16:49:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Actual Problems of Economics (segment B pozycja 85, 10 pkt.)
Rok
2016