Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/04/2017 09:29:10 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
+ 4
Źródło
Promising materials and processes in technical electrochemistry : monograph = Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії : монографія = Perspektivni materiali ta procesi v tehničnij elektrohimії : monografiâ
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 11:51:58 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:41:10 przez:
Źródło
Pielęgniarstwo Polskie (segment B pozycja 1833, 6 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/08/2019 07:26:37 przez:
Źródło
Electrochimica Acta (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 3305, 40 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:40:28 przez:
Źródło
Journal of Stomatology (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 540, 12 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:03:53 przez:
Źródło
Applied Surface Science (segment A pozycja 984, 35 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 13:54:37 przez:
Źródło
Patient in healt care system
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 17:01:16 przez:
Źródło
Nauka dla obronności : Konferencja Naukowo-Techniczna : Wspólne Działanie Nauki Polskiej dla Obronności Kraju, Poznań, 29-30 czerwca 2015
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:03:52 przez:
Źródło
Electrochimica Acta (segment A pozycja 3305, 40 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/08/2019 07:25:58 przez:
Źródło
Comptes Rendus Chimie (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 2550, 30 pkt.)
Rok
2017