Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:40:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Logistyka
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 17:46:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
XLI Zimowa Szkoła Niezawodności - Niezawodność Infrastruktur Krytycznych
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:23:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport (segment B pozycja 1978, 7 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 03:21:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przegląd Elektrotechniczny (segment B pozycja 2063, 14 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 17:46:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
WAT 2015/Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów Diag 2015
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 15:26:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 16:33:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Logistyka
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:23:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Diagnostyka (segment B pozycja 570, 11 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:23:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Journal of Vibroengineering (segment A pozycja 7774, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2019 10:07:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
TTS Technika Transportu Szynowego (5pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2759, 5 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:23:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Przegląd Elektrotechniczny (segment B pozycja 2063, 14 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2019 11:33:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
TTS Technika Transportu Szynowego (5pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2759, 5 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2019 11:34:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej (8pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 394, 8 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 17:27:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
X Szkoła - Konferencja Metrologia Wspomagana Komputerowo
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2019 11:36:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
TTS Technika Transportu Szynowego (5pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2759, 5 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 20:46:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2019 11:36:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1978, 7 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:23:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport (segment B pozycja 1978, 7 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 14:02:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Communications in Computer and Information Science
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:23:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej (segment B pozycja 394, 8 pkt.)
Rok
2016