Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2017 09:31:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 10)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2017 09:32:05 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Intertekstualność a Słowo Boże, czyli o języku biblijno-religijnym w tekstach kultury
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 14:22:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Kompendium der frühchristlichen Wundererzählungen
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2018 17:19:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Dusza i ciało. Szkice o ludzkiej cielesności, wychowaniu i życiu
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 14:22:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Dusza i ciało. Szkice o ludzkiej cielesności, wychowaniu i życiu
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 10:54:41 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 13:59:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Wsparcie rodziny - założenia i praktyka w ujęciu interdyscyplinarnym
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 12:57:21 przez:
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 21:51:05 przez:
Źródło
Turkish Journal of Agriculture and Forestry (segment A pozycja 11389, 25 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2017 10:40:08 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2017 16:47:50 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 12:11:07 przez:
Źródło
Bone Marrow Transplantation (segment A pozycja 1673, 30 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2017 09:31:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 11)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2017 09:31:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Intertekstualność a Słowo Boże, czyli o języku biblijno-religijnym w tekstach kultury
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 13:59:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Wsparcie rodziny - założenia i praktyka w ujęciu interdyscyplinarnym
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2017 16:47:49 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Innowacje w turystyce : regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym Polski
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/03/2017 11:44:14 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2013