Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:58:29 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (segment B pozycja 735, 9 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/02/2017 03:26:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE (segment B pozycja 1434, 9 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/07/2019 03:22:17 przez:
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace (segment B pozycja 1434, 9 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/07/2019 03:22:18 przez:
Źródło
Folia Oeconomica Stetinensia (segment B pozycja 751, 11 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/02/2017 03:07:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
EMU an incomplete project?
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/02/2019 03:31:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2458, 10 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 17:29:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
EMU an incomplete project?
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/02/2019 03:31:52 przez:
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie (14pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2050, 14 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/02/2017 03:07:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
EMU an incomplete project?
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/07/2019 03:22:17 przez:
Źródło
Folia Oeconomica Stetinensia (segment B pozycja 751, 11 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/02/2017 03:07:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
EMU an incomplete project?
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 11:48:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
International Business and Global Economy (segment B pozycja 950, 10 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 20:06:11 przez:
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie (segment B pozycja 2050, 14 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/02/2017 03:07:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
EMU an incomplete project?
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/02/2017 03:07:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
EMU an incomplete project?
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/02/2017 03:07:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
EMU an incomplete project?
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:41:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (segment B pozycja 60, 14 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:58:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (segment B pozycja 2458, 10 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/02/2019 03:32:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia (11pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 173, 11 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/07/2019 03:22:16 przez:
Źródło
Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance (segment B pozycja 2915, 10 pkt.)
Rok
2013