Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 12:43:49 przez:
Źródło
Optical Materials (segment A pozycja 9103, 35 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:08:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:07:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/08/2018 09:23:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/01/2018 16:13:17 przez:
Źródło
Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa (segment B pozycja 2086, 9 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 16:41:30 przez:
Źródło
Przegląd Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa (segment B pozycja 2086, 9 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/08/2018 14:07:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Management, Organizations and Society
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/08/2018 14:03:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:07:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Management Trends Into Turbulent Environment
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/08/2018 14:07:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Management, Organizations and Society
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:24:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (segment B pozycja 2458, 10 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/08/2018 14:08:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Ludzie - przedsiębiorstwa - instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:08:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:08:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:08:44 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/08/2018 14:07:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Management, Organizations and Society
Rok
2017