Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/04/2017 12:55:24 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/11/2018 03:30:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 23)
Źródło
Journal of Instrumentation (35pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 6720, 35 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/02/2017 03:40:21 przez:
Źródło
The European Physical Journal. A, Hadrons and Nuclei : EPJ A (segment A pozycja 3730, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 06:46:50 przez:
Źródło
The European Physical Journal. A, Hadrons and Nuclei : EPJ A (segment A pozycja 3730, 30 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/11/2018 03:30:52 przez:
Źródło
Physical Review D (35pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9449, 35 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2019 05:41:45 przez:
Źródło
Neurologia i Neurochirurgia Polska (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 8803, 15 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 16:26:17 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2018 11:25:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne (segment B pozycja 676, 5 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 03:23:38 przez:
Źródło
Kardiologia Polska (segment A pozycja 7844, 15 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 06:46:47 przez:
Źródło
Nuclear Physics A (segment A pozycja 8958, 25 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/04/2017 23:17:57 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/04/2017 12:55:23 przez:
Źródło
Aktualne problemy wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych na budowle : praca zbiorowa. T. 2, Badania wstrząsów górniczych i drgań komunikacyjnych
Rok
2015