Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/05/2019 12:21:27 przez:
Źródło
Postępy Nauk Medycznych (segment B pozycja 1914, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/05/2019 12:21:44 przez:
Źródło
Pediatria Polska (segment B pozycja 1811, 15 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/05/2019 12:22:00 przez:
Źródło
Postępy Nauk Medycznych (segment B pozycja 1914, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/07/2019 12:37:06 przez:
Źródło
Postępy Nauk Medycznych (8pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1914, 8 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/08/2019 14:06:04 przez:
Źródło
Annals of Transplantation (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 809, 20 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/05/2019 12:22:57 przez:
Źródło
Postępy Nauk Medycznych (segment B pozycja 1914, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/05/2019 12:34:16 przez:
Źródło
Turkish Journal of Gastroenterology (segment A pozycja 11398, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/05/2019 12:34:35 przez:
Źródło
Postępy Nauk Medycznych (segment B pozycja 1914, 8 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/06/2019 03:21:27 przez:
Źródło
Therapeutic Advances in Gastroenterology (segment A pozycja 11179, 35 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/07/2019 03:21:19 przez:
Źródło
Postępy Nauk Medycznych (8pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1914, 8 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:25:19 przez:
Źródło
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 7150, 30 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/05/2019 12:36:09 przez:
Źródło
Standardy Medyczne Pediatria (segment B pozycja 2428, 8 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/05/2019 12:36:57 przez:
Źródło
Journal of Crohns & Colitis (segment A pozycja 6256, 40 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/05/2019 12:37:14 przez:
Źródło
Standardy Medyczne Pediatria (segment B pozycja 2428, 8 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/05/2019 12:37:31 przez:
Źródło
Analiza Przypadków w Pediatrii
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/05/2019 12:37:51 przez:
Źródło
Pediatria po Dyplomie (segment B pozycja 1810, 4 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/05/2019 12:33:19 przez:
Źródło
Standardy Medyczne Pediatria (segment B pozycja 2428, 8 pkt.)
Rok
2014