Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2017 16:27:12 przez:
Źródło
BMC Womens Health (segment A pozycja 1650, 25 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/01/2017 12:15:12 przez:
Źródło
JOURNAL OF THE ATMOSPHERIC SCIENCES (segment A pozycja 7571, 35 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2017 16:27:10 przez:
Źródło
INTERNATIONAL UROGYNECOLOGY JOURNAL (segment A pozycja 5570, 30 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:13:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Wokół początków Kalisza. 60 lat Stacji Archeologicznej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Kaliszu
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2017 16:27:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 9)
Źródło
HUMAN REPRODUCTION (segment A pozycja 4592, 45 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:50:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
Ophthalmology Journal
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/11/2018 17:42:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Völkerwanderungszeitliche Siedlung von Tumiany (Daumen) im Kreise Allenstein. Tumiany, woj. warmińsko-mazurskie, osada
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 02:04:06 przez:
Źródło
Wellness and health condition.
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:04:23 przez:
Źródło
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH (segment A pozycja 6576, 40 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:13:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Wokół początków Kalisza. 60 lat Stacji Archeologicznej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Kaliszu
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/04/2017 00:01:22 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:51:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Climate Dynamics (45pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 2300, 45 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:25:48 przez:
Źródło
Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences (segment B pozycja 524, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:44:12 przez:
Źródło
GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS (segment A pozycja 4255, 40 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/08/2018 03:28:06 przez:
Źródło
Przetwórstwo Tworzyw (segment B pozycja 2140, 7 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2017 16:27:06 przez:
Źródło
INTERNATIONAL UROGYNECOLOGY JOURNAL (segment A pozycja 5570, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/01/2017 12:15:07 przez:
Źródło
JOURNAL OF CLIMATE (segment A pozycja 6113, 45 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2017 16:32:58 przez:
Źródło
APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS (segment A pozycja 964, 30 pkt.)
Rok
2016