Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:29:02 przez:
Źródło
Journal of Ecological Engineering (segment B pozycja 1216, 12 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:30:03 przez:
Źródło
Produkcja energii odnawialnej, w tym biogazu, w aspekcie ochrony środowiska : Monografia
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:30:02 przez:
Źródło
16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016 : Recycling, Air Pollution and Climate Change, Modern Energy and Power Sources, 2-5 November, 2016, Extended Scientific Sessions Vienna, Austria
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:29:02 przez:
Źródło
Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna (segment B pozycja 2669, 6 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2018 04:02:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Magazyn Biomasa. Ogólnopolski miesięcznik klasy biznes: opinie, analizy, komentarze, energia, rynek, biznes, prawo
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:23 przez:
Źródło
BIOSYSTEMS ENGINEERING (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 1559, 40 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:32 przez:
Źródło
BIOSYSTEMS ENGINEERING (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 1559, 40 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 16:59:40 przez:
Źródło
Współczesne problemy energetyki II
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 15:54:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Współczesne problemy energetyki II
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:29:03 przez:
Źródło
Inżynieria i Ochrona Środowiska (segment B pozycja 1122, 9 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 16:59:40 przez:
Źródło
MATEC Web Conf.
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:31 przez:
Źródło
Inżynieria Ekologiczna (9pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1119, 9 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 16:59:40 przez:
Źródło
Współczesne problemy ochrony środowiska III
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 16:59:40 przez:
Źródło
Współczesne problemy energetyki II
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2017 05:56:04 przez:
Źródło
Nauki techniczne i inżynieryjne
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:29:02 przez:
Źródło
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (segment B pozycja 1334, 12 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:29:02 przez:
Źródło
Journal of Water and Land Development (segment B pozycja 1358, 14 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2017 05:55:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Trzoda Chlewna
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 08:04:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Magazyn Biomasa
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:32 przez:
Źródło
Probl. Inż. Rol. (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2017, 7 pkt.)
Rok
2017