Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:22:42 przez:
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (segment B pozycja 2954, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:29:10 przez:
Źródło
Journal of Education, Health and Sport (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1223, 7 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:32:46 przez:
Źródło
Journal of Education, Health and Sport (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1223, 7 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 03:21:16 przez:
Źródło
Alergologia Info (segment B pozycja 123, 7 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 03:21:16 przez:
Źródło
Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski (segment B pozycja 1455, 2 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:29:16 przez:
Źródło
Journal of Education, Health and Sport (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1223, 7 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:29:16 przez:
Źródło
Journal of Education, Health and Sport (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1223, 7 pkt.)
Rok
2017