Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:16:26 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/02/2017 03:03:14 przez:
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/06/2017 12:40:29 przez:
Źródło
INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY (segment A pozycja 5571, 20 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:24:07 przez:
Źródło
Tumori (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 11382, 15 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:39:11 przez:
Źródło
Journal of Marine Engineering and Technology (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 6846, 20 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/02/2018 14:47:29 przez:
Źródło
Proceedings of EuCAP 2017
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:39:11 przez:
Źródło
Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne (9pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2124, 9 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:38:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE (segment B pozycja 1923, 12 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:25:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Civ. Environ. Eng. Rep. (segment B pozycja 474, 9 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:16:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Nowoczesność w architekturze 8 : System - struktura - sąsiedztwo, Rybnik 2014 = Modernity in architecture 8. System - structure - neighborhood, Rybnik 2014. Monografia. Praca zbiorowa. [Dokument elektroniczny]
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 03:21:56 przez:
Źródło
Oncology Letters (segment A pozycja 9061, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:25:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. (segment B pozycja 224, 11 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 10:06:10 przez:
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:29:46 przez:
Źródło
Progress in Health Sciences (segment B pozycja 2042, 7 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:16:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Fenomen byvania v kontexte architektury 21. storocia : Zbornik z vedeckej konferencie s medzinarodnou ucastou - I. rocnik
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:16:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Architektura v perspektive 2013 : Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. stoleti
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:39:11 przez:
Źródło
Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne (9pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2124, 9 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 03:58:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych : Tuning maszyny do mieszkania
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:16:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Lifelong learning
Rok
2015