Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 11:37:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Vade Nobiscum
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 09:58:12 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/08/2019 12:13:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Trudne lekcje języka polskiego : ku rozwiązaniom praktycznym
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 09:16:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/08/2019 12:17:49 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Polonistyka dziś : kształcenie dla jutra
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 23:59:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego (segment B pozycja 1704, 8 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 07:26:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Farming systems facing global challenges: Capacities and strategies. Proceedings. 11th European IFSA Symposium 1-4 April 2014 in Berlin, Germany
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/11/2017 03:24:19 przez:
Źródło
Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (segment B pozycja 2244, 6 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2018 06:09:27 przez:
Źródło
Logistyka
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/08/2016 15:43:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce
Rok
-1
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/03/2017 03:44:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Experiments in teaching and learning natural sciences
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 10:34:47 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Polonistyka dziś : kształcenie dla jutra
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/08/2019 12:24:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Polonistyka dziś : kształcenie dla jutra
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 21:53:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Technologie informatyczne w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 09:51:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Research, theory and practice in chemistry didactics : research and research oriented studies : proceedings of the 23rd International Conference on Chemistry Education : Hradec Kralove
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2018 09:31:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Podstawy i perspektywy chemii koordynacyjnej. T. 2, Perspektywy i zastosowania chemii koordynacyjnej
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 08:45:54 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Znani i mniej znani w XIX wieku
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:35:33 przez:
Źródło
Food and Bioprocess Technology (50pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 3976, 50 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2018 06:09:27 przez:
Źródło
Italian Journal of Food Science (segment A pozycja 5673, 15 pkt.)
Rok
2016