Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:54:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica (segment B pozycja 70, 12 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 14:15:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Synergia nauki i biznesu. Interesariusze – kompetencje – innowacje
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:45:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia (11pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 173, 11 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/11/2018 03:30:49 przez:
Źródło
Central European Journal of Chemistry (segment A pozycja 2082, 25 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 10:21:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
Źródło
Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2014 25–27 June 2014, Portorož, Slovenia
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/11/2018 03:30:34 przez:
Źródło
DALTON TRANSACTIONS (segment A pozycja 2936, 40 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 09:50:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Psychomotoryka 3: ruch pełen znaczeń
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:26:05 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Manage. Syst. Prod. Eng. (segment B pozycja 1530, 9 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:12:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:26:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Metalurgija (segment A pozycja 8399, 25 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:12:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Kvalita, technologie, diagnostika v technickych systemoch : Quality, technologies, diagnostics of technical systems. Zbornik vedeckych prac
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/07/2019 03:30:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Syst. Wspomag. Inż. Prod. (6pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2632, 6 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/07/2019 03:30:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Syst. Wspomag. Inż. Prod. (6pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2632, 6 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:26:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Syst. Wspomag. Inż. Prod. (segment B pozycja 2632, 6 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:12:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Systemy wspomagania w inżynierii produkcji : Jakość i bezpieczeństwo. Monografia
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:26:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. (segment B pozycja 3056, 11 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:12:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach : Monografia
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 21:13:27 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Ratunkowe i pielęgnacyjne postępowanie w chirurgicznych stanach nagłych = Paramedical and nursing management in surgical emergencies.
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:45:32 przez:
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (11pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 3007, 11 pkt.)
Rok
2017