Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 05:34:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Niepojęty przypadek. O poezji Wisławy Szymborskiej
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:00:49 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Białostockie Studia Literaturoznawcze (segment B pozycja 326, 9 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2016 17:44:39 przez:
Źródło
XII Poznańskie Sympozjum Polimerowe
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 01:34:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Polonistyka wobec wyzwań współczesności. V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg - Opole, 10-13 lipca 2012 r. T. 2
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 05:34:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Ślady, zerwania, powroty… Metafizyka i religia w literaturze współczesnej.
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 07:33:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
„Rozliczanie” przeszłości. Relacje polsko żydowskie w tekstach kultury XX i XXI wieku.
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 14:23:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Studia Śląskie (segment B pozycja 2580, 11 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 05:34:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Literatura w kręgu sztuki. Tematy, konteksty, medialne transformacje
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 01:31:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Źródło historyczne jako tekst kultury
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 05:34:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Literatura w kręgu sztuki. Tematy - konteksty - medialne transformacje
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 05:34:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Literatura w kręgu sztuki. Tematy - konteksty - medialne transformacje
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 05:34:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Literatura w kręgu sztuki. Tematy, konteksty, medialne transformacje
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/07/2019 12:44:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Parémie národů slovanských VIII
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 07:33:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Pismo chmur. Studia i szkice o poezji Ryszarda Krynickiego
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 05:34:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Literatura w kręgu sztuki. Tematy- konteksty-medialne transformacje
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/07/2019 03:32:55 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rozprawy Komisji Językowej (Łódź) (8pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2317, 8 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/01/2018 12:19:56 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/07/2019 12:43:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Kulturowo-językowy obraz Śląska
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 14:23:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Prace Filologiczne (segment C pozycja 2916, 12 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:31:24 przez:
Źródło
Forum Zakażeń (5pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 779, 5 pkt.)
Rok
2017