Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 08:09:38 przez:
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (segment B pozycja 1979, 10 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 06:39:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Anna Tyczyńska. Alchemia
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 11:41:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 11:41:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
+ 4
Źródło
Solidarność a transformacja : 25 lat transformacji postkomunistycznej
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 13:06:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna w dobie przemian
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:31:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przegląd Polsko-Polonijny (segment B pozycja 2099, 5 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 11:37:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rocznik Historii Prasy Polskiej (segment B pozycja 2227, 11 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:31:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Respectus Philologicus (segment B pozycja 2194, 9 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 00:02:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Prawnoustrojowe (segment B pozycja 2564, 9 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:31:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rocznik Historii Prasy Polskiej (segment B pozycja 2227, 11 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 03:09:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Sakrament pokuty i pojednania w życiu Kościoła
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 11:37:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI (segment C pozycja 2185, 10 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 11:37:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 00:15:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Władza w prawie
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:30:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej (segment C pozycja 2184, 10 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 03:27:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej (segment C pozycja 2184, 10 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:30:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Źródłoznawcze (segment C pozycja 3644, 10 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:30:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Geohistorica (segment B pozycja 2469, 7 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:30:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej (segment C pozycja 2184, 10 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 03:33:27 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej (segment C pozycja 2184, 10 pkt.)
Rok
2014