Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 20:16:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/03/2017 17:49:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Praca Socjalna (segment B pozycja 1936, 8 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 21:31:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Życie prywatne Polaków w XIX wieku
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/02/2019 03:31:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje (11pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2027, 11 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/03/2017 11:53:05 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Wolność w kulturze rosyjskiej : tom jubileuszowy poświęcony Pani Profesor Annie Raźny
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:39:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Państwo i Społeczeństwo (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1794, 7 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 13:23:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Międzypokoleniowe uczenie się
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:58:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Pamiętnik Literacki (segment C pozycja 2774, 12 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 20:36:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Litanic verse I. Origines, Iberia, Slavia et Europa Media
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 20:46:49 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Cum reverentia, gratia, amicitia... Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. 3
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:35:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EEE, Horticultura (segment B pozycja 166, 6 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:24:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 10)
Źródło
Anticancer Research (segment A pozycja 882, 20 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/03/2017 09:01:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Byzantium and the Arabs. The Encounter of Civilizations from Sixth to Mid-Eight Century / pod red. nauk. Teresy Wolińskiej i Pawła Filipczaka
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 03:28:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego (segment B pozycja 2457, 7 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/02/2018 10:45:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
The Aquatic Ecosystems of Białowieża National Park
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:11:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 6)
+ 6
Źródło
Artificial intelligence and soft computing : 15th International Conference, ICAISC 2016, Zakopane, Poland, June 12-16, 2016. Proceedings
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:24:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Natural Product Reports (segment A pozycja 8692, 50 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/07/2019 03:25:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
Annals of the New York Academy of Sciences (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 802, 40 pkt.)
Rok
2017