Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/04/2017 12:57:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Annals of Nutrition and Metabolism (segment A pozycja 779, 25 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/02/2017 08:25:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Annals of Nutrition and Metabolism (segment A pozycja 779, 25 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:09:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku. Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu Tom IV
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/02/2017 09:25:28 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Księga pamiątkowa jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu. T. 4, Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku : materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Wrocław 4-7 października 2011 r
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/02/2017 11:54:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu = Commemorative Book for the 200th Anniversary of the Establishment of the State University in Wrocław. T. 2, Universitas litterarum Wratislaviensis 1811-1945
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:09:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu. Tom II: Universitas litterarum Wratislaviensis 1811-1945
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:09:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Geografia na przetrzeni wieków. Tradycja i współczesność
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 13:09:27 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Nauka w powojennym Wrocławiu 1945-2015 : w 70. rocznicę powstania polskiego środowiska naukowego we Wrocławiu
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2017 14:05:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Nauka w powojennym Wrocławiu 1945-2015 : w 70. rocznicę powstania polskiego środowiska naukowego we Wrocławiu
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:54:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica (8pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 66, 8 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 11:30:58 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2013