Badanie czynników wpływających na przewodność elektryczną właściwą oleju napędowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Problemy techniki
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-946540-1-6
Wydawca
Politechnika Warszawska
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Badanie czynników wpływających na przewodność elektryczną właściwą oleju napędowego
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
273-281
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
przewodność elektryczna właściwa
mineralny olej napędowy
estry metylowe kwasów tłuszczowych
dodatki uszlachetniające
en
electrical conductivity
mineral diesel fuel
fatty acid methyl esters
additives
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono wyniki badań przewodności elektrycznej właściwej mineralnego ON (jednego rodzaju bazowego oleju napędowego i dwóch rodzajów oleju napędowego uszlachetnionego dodatkami), FAME (czterech rodzajów estrów metylowych kwasów tłuszczowych otrzymanych z oleju rzepakowego) oraz mieszanin mineralnego ON i FAME zawierających 1 – 7% (V/V) FAME. Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej przeprowadzono według ASTM D2624–15. Stwierdzono, że dodatki uszlachetniające zwiększają przewodność elektryczną właściwą mineralnego ON. Wkomponowanie FAME do mineralnego ON powoduje zwiększenie przewodności elektrycznej właściwej mieszanin mineralnego ON i FAME. Mineralny ON uszlachetniony dodatkami oraz mieszaniny mineralnego ON uszlachetnionego dodatkami i FAME w temperaturze 0oC spełniają wymagania określone według ASTM D975–16a w zakresie przewodności elektrycznej właściwej.
Język
en
Treść
In the work the results of the research on the electrical conductivity of mineral DF (one type of neat diesel fuel and two types of additized diesel fuel), FAME (four types of fatty acids methyl esters obtained from rapeseed oil), mixtures of mineral DF and FAME containing 1 – 7% (V/V) of FAME have been presented. The determination of the electrical conductivity was performed according to ASTM D2624-15. It has been found that additives increase the electrical conductivity of mineral DF. Blending FAME into mineral DF increases the electrical conductivity of the mixtures of mineral DF and FAME. Additized mineral DF and mixtures of additized mineral DF and FAME at 0C meet requirements of ASTM D975–16a in terms of the electrical conductivity.
Inne
System-identifier
WUTf62b20218fc7446e8772c927b38e70c8