IRT-based conjoint analysis in the optimization of banking products
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Ekonometria (14pkt w roku publikacji)
ISSN
1507-3866
EISSN
2449-9994
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3 (57)
Strony od-do
47-58
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.55
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
pomiar conjoint
conjoint analysis
modele IRT
produkty bankowe
en
conjoint measurement
conjoint analysis
IRT models
banking products
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Streszczenia
Język
pl
Treść
Zarówno pomiar łączny (conjoint measurement), jak i analiza łączna (conjoint analysis) oparte są na wspólnym podstawowym, psychometrycznym i statystycznym założeniu dotyczącym addytywności oraz dwukierunkowości układu odniesienia w pomiarze preferencji. Wcześniejsza koncepcja jest szeroko wykorzystywana w podstawowym pomiarze dominacji podmiotu × obiektu (np. modele IRT, modele Rascha). Koncepcja późniejsza wykorzystywana jest w szerszej rodzinie struktur dominacji obiektu × obiektu, zarówno w podejściu kompozycyjnym (model III i V Trurestone’a), jak i w podejściu dekompozycyjnym (tradycyjna conjoint analysis i modele symulacyjne BTL/alpha). Te dwie koncepcje są rzadko łączone w jeden model pomiaru w ramach jednego badania (jednego eksperymentu). Celem niniejszego artykułu jest przyjęcie (zastosowanie) i porównanie trzech modeli pomiaru preferencji w obszarach produktów bankowych, jak: 1) eksperymenty conjoint wykorzystujące metodę prezentacji profilów parami (paired-comparisions) oraz metodę prezentacji profilów na skali ocen (rating scale), 2) conjoint analysis oparta na IRT (modele Racha i Birnbauma), 3) kompozycyjne modele III/V Thurstone’a [Bockenholt 2006]. Użyteczności cząstkowe zostaną wykorzystane do optymalizacji produktów oraz porównania szacowanych modeli.
Język
en
Treść
Conjoint measurement and analysis have a common underlying psychometric and statistical assumption concerning axioms of additivity and two-way frame of reference in preference measurement. However, whereas the former concept is widely used in the fundamental measurement of subject × object dominance structures as in IRT and Rasch measurement models, the latter is utilized in a broad family of object × object dominance structures in both compositional (i.e. Thurstone case III and V) as well as decompositional (classical conjoint experiments and BTL/alpha simulation) preference measurement models. These two traditions are rarely combined in one measurement model and research design that integrates subject × object × object measurement [Neubauer 2003]. The aim of the paper is to adopt and compare three types of preference measurement models in the area of banking products in Poland: 1. paired-comparisons and rating scale conjoint experiment, 2. IRT-based conjoint (Rasch and Birnbaum politomous models), 3. compositional Thurstone III/V models [Bockenholt 2006]. Part-worth utilities are used for product optimization and comparison across the estimated models.
Inne
System-identifier
WUT30b1bb1b44464304914762c976c9b341
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych