Wielowymiarowa analiza statystyczna zanieczyszczenia powietrza w krajach Unii Europejskiej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (10pkt w roku publikacji)
ISSN
1899-3192
EISSN
2392-0041
Wydawca
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
507
Strony od-do
208-218
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
zanieczyszczenie powietrza
skalowanie wielowymiarowe
analiza skupień
porządkowanie liniowe
en
air emission
multidimensional scaling
cluster analysis
linear ordering
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Streszczenia
Język
pl
Treść
Analiza zanieczyszczenia powietrza obejmuje rejestr zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z materiałów gospodarki narodowej do atmosfery. Po wejściu do atmosfery emitowane substancje znajdują się poza wszelką kontrolą człowieka i stają się częścią naturalnego obiegu materii; mogą wywoływać kilka rodzajów oddziaływań na środowisko. Celem artykułu jest ocena jakości czystości powietrza ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń w krajach Unii Europejskiej na podstawie danych udostępnianych przez Eurostat. W artykule wykorzystane zostaną metody wielowymiarowej analizy statystycznej (skalowanie wielowymiarowe oraz porządkowanie liniowe) w celu identyfikacji krajów o znacznym wkładzie w walkę z zanieczyszczeniami, jak i krajów które tych zanieczyszczeń generują najwięcej. Otrzymane wyniki wskazują na poprawę jakości powietrza, mimo że nie wszystkie kraje UE osiągnęły zbliżony poziom zmian. Wszystkie obliczenia przeprowadzono w programie R.
Język
en
Treść
Air emissions accounts record the flows of gaseous and particulate materials from the national economy into the atmosphere. After joining the atmosphere, the emitted substances are out of any human control and become part of natural materials cycles and may induce several types of environmental impacts. Across the EU Member States, the contributions by the various economic activities and households to total national greenhouse gas emissions differ. These differences are, in part, due to different economic structures and different mixes of non-renewable and renewable energy sources. This paper presents multivariate statistical analysis of greenhouse gas emission (CO2, N2O, CH4) based on data reported by EUROSTAT. It presents an analysis of air quality with the application of multidimensional scaling and linear ordering. The results show that air quality has improved although not all EU countries reached a similar level of improvement. All calculations will be done in R software.
Inne
System-identifier
WUT198490a90bc9447aa40f46b42430ed74
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych