Binary choice models with aversion to inequality. Individual interactions vs. mean-field interaction
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Śląski Przegląd Statystyczny
ISSN
1644-6739
EISSN
2449-9765
Wydawca
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
DOI
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
17 (23)
Strony od-do
71-84
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.65
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
dobra wspólne
modele binarnego wyboru
stany stacjonarne
multi-stabilność
en
common-pool resources
binary-choice model
stationary state
multistability
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Streszczenia
Język
pl
Treść
Od kilku dekad zagadnienie użytkowania dóbr wspólnych jest intensywnie badane i dyskutowane z punktu widzenia nie tylko akademickiego, ale i politycznego. Jednym ze szczegółowych zagadnień jest kwestia podejmowania indywidualnych decyzji w kontekście całej grupy (zatem decyzji innych osób). Proponowane są różne modele użytkowania dóbr wspólnych. Większość z nich opiera się na metodyce maksyma-lizowania indywidualnej funkcji użyteczności. Jednakże, co odkryto już dawno temu, również oddziaływania społeczne mogą odgrywać tu istotną rolę. W szczególności może to być awersja do nierówności jako ilościowe ujęcie ludzkiej potrzeby sprawiedliwości. Na podstawie prostego modelu binarnego wyboru pokazano w niniejszej pracy, że w modelu użytkowania dóbr wspólnych z uwzględnieniem interakcji społecznych może wystąpić wiele możliwych stanów stacjonarnych. Różne z nich mogą być mniej lub bardziej pożądane z globalnego punktu widzenia. W pracy brane są pod uwagę różne postaci oddziaływań społecznych. Badany jest również status tzw. przybliżenia średniego pola, czyli oddziaływań jednostki nie z indywidualnymi jednostkami, lecz z uśrednionym „polem” stwarzanym przez resztę zbiorowości.
Język
en
Treść
For several decades the problem of common goods has been intensively discussed and studied not only by economists, but also by politicians. One particular field of study concerns the problem of social choices realized by collective decisions, or rather individual decisions within some social collective (group). Several analytical models of using common-pool resources are proposed. Most approaches adopted within welfare economics are restricted to the maxim of this part of economics, i.e. to the maximization of the utility function. It was however discovered a long time ago that social interactions may play a significant role. In particular, aversion to inequality can be taken into account as the quantitative manifestation of the human sense of justice. Based on a simple binary choice model it is shown in this paper that by including social interactions into the decisional system of using a common-good resource, it is possible to reveal many stationary states (system multistability). Some of these stationary states may be more, and some others less beneficial from the global point of view. In this paper we investigate the eventual differences introduced by different forms of interactions between individuals. The status of the so-called mean-field approach is also examined.
Inne
System-identifier
WUTe8df16a574074b72af94b2bd202c3518
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych