Efektywność biznesowa klubów piłkarskich w Anglii a prawa do transmisji
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Puchar dla menedżera : młodzi o sporcie 2017
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-940368-4-3
Wydawca
Instytut Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Efektywność biznesowa klubów piłkarskich w Anglii a prawa do transmisji
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
79-96
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
PL
finanse przedsiębiorstw
EPL
klub piłkarski
prawa telewizyjne
EN
corporate finance
EPL
football club
broadcasting rights
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 2)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
PL
Treść
W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy przychody z praw telewizyjnych wykazują wzajemną zależność wobec wyników sportowych oraz innych wskaźników efektywności biznesowej wybranych podmiotów. Dokonany przegląd literatury wskazuje, że w przychodach ze sprzedaży praw telewizyjnych w klubach piłkarskich można znaleźć wyjaśnienie różnych sytuacji finansowych, biznesowych oraz sportowych tej branży. Autorzy dogłębnie pokazują źródła, które kształtują sytuację w lidze angielskiej oraz prezentują ewolucję funkcjonowania praw do transmisji w wybranych podmiotach badań. Analizy opierają się na danych finansowych i wynikach sportowych najważniejszych sześciu klubów z najwyższej klasy rozgrywek w Anglii.
Język
EN
Treść
The paper attempted to answer the question whether revenues of broadcasting rights show mutual dependence on sports performance and other factors of business effectiveness. A review of literature suggests that the revenue from the sale of broadcasting rights in football clubs can be explained by the financial, business or sports situations in the industry. The authors in depth analysis show the evolutionary changes in the English league and show the way of the functioning of broadcasting rights. The research is based on the financial data and sports scores of the top six clubs in England.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
61055