Aspects of the cryogenic equipment mechanical calculations on an example of the FRESCA2 cryostat
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczno-Energetyczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the 14th International Scientific Conference : Computer Aided Engineering
Data publikacji
2019
ISBN
9783030049744
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Aspects of the cryogenic equipment mechanical calculations on an example of the FRESCA2 cryostat
Rok publikacji
2019
Strony (od-do)
175-182
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
kriogenika
kriostat
hel nadciekły
ciekły hel
próżnia
FRESCA2
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 2)
Pozostali redaktorzy
+ 2
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Computer Aided Engineering
Początek konferencji
2018-06-20
Koniec konferencji
2018-06-23
Lokalizacja konferencji
Polanica Zdrój
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000220624
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych