Ocena możliwości zwiększenia mocy elektrownii geotermalnej zasilanej wodą ze zbiornika dolnotriasowego poprzez zastąpienie jednoobiegowej siłowni orc siłownią binarną
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój (6pkt w roku publikacji)
ISSN
0304-520X
EISSN
Wydawca
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
1
Strony od-do
47-60
Numer tomu
57
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
ORC power plant
binary power plant
organic fluid
polski
siłownia ORC
siłownia binarna
czynnik organiczny
siłownia jednoobiegowa
sprawność energetyczna
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Assessment of the possibility of increasing the power of a geothermal power plant supplied with water from the lower Triassic reservoir by replacing the single-cycle ORC power plant with a binary power plant. In the paper was evaluated the possibility of increasing power by replacing the single-cycle ORC power plant with a binary power plant, with the assumption that in both cases the basic energy carrier is water with the same mass flow and the same temperature that is taken from the lower Triassic tank. Due to the fact that in the binary power plant there will be a necessity to supply an additional stream supplying the bottom circuit, it is possible to use water from the middle Triassic reservoir. In the case of the upper binary and t the single-cycle, the same wet working medium was used, while in the lower circuit a dry working medium was used to obtain the maximum power of the lower circuit. In connection with the above, in the case of a binary power plant, a correspondingly higher power will be obtained in relation to the power value obtained in the single-cycle ORC power plant. It should be emphasized that the one-gear and binary power plant in the same temperature range.
Język
polski
Treść
W artykule przeprowadzono ocenę możliwości zwiększenia mocy elektrowni geotermalnej poprzez zastąpienie jednobiegowej siłowni ORC siłownią binarną, przy czym przyjęto, że w obu przypadkach podstawowym nośnikiem energii jest woda geotermalna (o takim samym strumieniu masowym i takiej samej temperaturze), eksploatowana ze zbiornika dolnotriasowego. W przypadku, gdy w siłowni binarnej zaistnieje konieczność doprowadzenia dodatkowego strumienia wody do podgrzewacza obiegu dolnego można wykorzystać wody z innego zbiornika, np. ze zbiornika środkowotriasowego. W obiegu górnym siłowni binarnej oraz siłowni jednobiegowej zastosowano taki sam czynnik roboczy mokry, tzn. trifluoroiodometan, natomiast w obiegu dolnym zastosowano czynnik roboczy suchy R227ea. Rozwiązanie polegające na zastosowaniu siłowni binarnej pozwoliło na uzyskanie większej mocy układu w stosunku do mocy uzyskanej w jednoobiegowej siłowni ORC, przy założeniu, że siłownia jednoobiegowa i siłownia binarna pracują w takim samym zakresie temperatur.
Inne
System-identifier
PANEL-1021460