5'-flanking variants of equine casein genes (CSN1S1, CSN1S2, CSN2, CSN3) and their relationship with gene expression and milk composition
PBN-AR
Instytucja
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
JOURNAL OF APPLIED GENETICS
ISSN
1234-1983
EISSN
2190-3883
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
1
Strony od-do
71-78
Numer tomu
60
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
equine milk
casein genes
polymorphism
gene expression
milk composition
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000026722
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych