Dostępność parków miejskich jako elementów zielonej infrastruktury w Gdańsku
PBN-AR
Instytucja
Wydział Oceanografii i Geografii (Uniwersytet Gdański)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1898-8326
EISSN
2353-1428
Wydawca
Bogucki Wydawnictwo Naukowe i Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
37
Strony od-do
63-75
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
zielona infrastruktura
parki miejskie
Gdańsk
en
green infrastructure
urban parks
Gdansk
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
pl
Treść
Tereny zieleni, tworzące mniej lub bardziej spójny system przyrodniczy, pełnią szereg funkcji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania miasta, a przede wszystkim decydują o jakości życia jego mieszkańców. W porównaniu do pozostałych miast polskich o liczbie mieszkańców powyżej 200 tys. Gdańsk pod względem procentowego udziału terenów zieleni urządzonej w ogólnej powierzchni miasta ma jedną z najniższych wartości tego wskaźnika, która wynosi jedynie 3% (GUS 2014). Rozkład przestrzenny tych terenów jest nierównomierny, stąd dostęp mieszkańców poszczególnych dzielnic do terenów zieleni nie jest jednakowy. W artykule przedstawiono analizę dostępności wybranych parków miejskich dla mieszkańców oraz przykłady możliwości zwiększenia takiej dostępności wśród wybranych elementów zielonej infrastruktury.
Inne
System-identifier
UOGaf7a390347d44448bed81edbfea311e7