The influence of laser radiaion on the corrosion resistance of both AISI 420E and AISI 630 martensitic stainless steel
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 12
Data publikacji
2018
ISBN
9788363058814
Wydawca
Creativetime
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
The influence of laser radiaion on the corrosion resistance of both AISI 420E and AISI 630 martensitic stainless steel
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
312-316
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pol
odporność na korozję
stal
laser światłowodowy
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 1)
Pozostali redaktorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Konferencja Młodych Naukowców nt. Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki - II edycja
Początek konferencji
2017-09-10
Koniec konferencji
2017-09-10
Lokalizacja konferencji
Gdańsk
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000215660