Gdy pisarz staje się dziennikarzem. Kilka uwag o „Gazecie Pisarzy”
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Linguistica (8pkt w roku publikacji)
ISSN
2083-1765
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
13
Strony od-do
149-160
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
studium przypadku – „Gazeta Pisarzy”
dziennikarz
pisarz
metatekst
paratekst
angielski
case study – Writers’ Newspaper
journalist
writer
metatext
paratext
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The article stems from a media linguistic perspective and serves as a case study for comparing the roles of a journalist and a writer. The author chose a textual experiment for that purpose, namely the 23–24 April 2016 edition of Gazeta Wyborcza, a Polish daily. On that day the paper turned into Writers’ Newspaper and was prepared in full by several dozen writers from Poland and abroad. The project’s aim was to promote reading the press and literature. The author analysed metatextual and paratextual elements along with self-commentaries regarding the project. The results show the experiment indicated the communicative specificity of the journalistic profession: the particularities of the editorial office, the importance of the topic, of character limits and fact-checking. As a communication experiment, the newspaper underlined the interactive nature of the modern-day press and its openness to the reader.
Inne
System-identifier
PX-5cdd2a37d5de7dcabd85954b
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych