Biochemiczne metody oceny aktywności mikrobiologicznej środowiska glebowego
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Postępy Mikrobiologii (15pkt w roku publikacji)
ISSN
0079-4252
EISSN
Wydawca
POLSKIE TOWARZYSTWO MIKROBIOLOGOW-POLISH SOCIETY OF MICROBIOLOGISTS
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
2
Strony od-do
194-202
Numer tomu
57
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
aktywność enzymatyczna
aktywność mikrobiologiczna
analiza kwasów tłuszczowych
analiza proteomiczna
Biolog ECOplate
Streszczenia
Język
pl
Treść
Mikrobiom glebowy składa się z wysoce zróżnicowanych pod względem strukturalnym oraz funkcjonalnym grup mikroorganizmów. Stanowi on obiekt licznych badań od wielu lat, jednakże wciąż pozostaje nie do końca poznany. Wiadome jest, że mikroorganizmy glebowe odgrywają główną rolę w procesach biogeochemicznych. Znajomość ich różnorodności strukturalnej i funkcjonalnej pozwala zatem na ocenę stanu środowiska glebowego, co jest niezwykle istotne dla agronomii oraz ekologii. Działalność rolnicza oraz przemysłowa człowieka powoduje zmiany w aktywności gleby, które należy monitorować. W badaniach nad aktywnością i różnorodnością mikrobiologiczną gleby można wyróżnić wiele metod badawczych opracowywanych i udoskonalanych przez naukowców z całego świata. Metody biochemiczne stosowane w celu analizy aktywności mikrobiologicznej polegają na określeniu zdolności mikroorganizmów do syntezy, asymilacji bądź rozkładu określonych związków chemicznych, a także na analizie komponentów komórek drobnoustrojów. Omówiono w niniejszej pracy metody badawcze, które umożliwiają analizę zarówno funkcjonalności mikroorganizmów, jak i ich strukturalnego zróżnicowania.
Cechy publikacji
Biotechnologia – dziedzina nauk biologicznych
Mikrobiologia
Biotechnology – field of biological sciences
Microbiology
discipline:Agronomia
discipline:Biochemia – dziedzina nauk biologicznych
discipline:Mikrobiologia
discipline:Agronomy
discipline:Biochemistry – field of biological sciences
discipline:Microbiology
Review article
Review article is a summarization of the current state of the research on a particular subject.
Artykuł przeglądowy
Artykuł przeglądowy stanowi podsumowanie aktualnego stanu badań w danym obszarze tematycznym.
Inne
System-identifier
PBN-R:904011