Analiza mechanizmów ochrony hasłem Telegram i Viber
PBN-AR
Instytucja
Wydział Cybernetyki (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej (8pkt w roku publikacji)
ISSN
1234-5865
EISSN
Wydawca
Wojskowa Akademia Techniczna
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
4
Strony od-do
183-194
Numer tomu
67
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
Telegram
Viber
kryptografia
Android
komunikator
en
Telegram
Viber
cryptography
Android
instant messenger
Streszczenia
Język
pl
Treść
Telegram i Viber to jedne z najpopularniejszych komunikatorów mobilnych. W odróżnieniu od produktów takich jak WhatsApp czy Facebook Messenger komunikatory te pozwalają na ograniczanie dostępu do wiadomości przechowywanych na urządzeniu — odpowiednio w Telegram jest to ochrona dostępu z wykorzystaniem kodu PIN, a w Viber wykorzystanie funkcjonalności ukrytych czatów, także chronionych z użyciem kodu PIN. W artykule przedstawiony został praktyczny atak pozwalający na ominięcie zabezpieczeń zastosowanych przez twórców obu rozwiązań. Przedstawiono także metody pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa oprogramowania, możliwe do zrealizowania w systemie Android. Słowa kluczowe: Telegram, Viber, kryptografia, Android, komunikator.
Język
en
Treść
Telegram and Viber are the most popular mobile messengers nowadays. Unlike other products, such as WhatsApp or Facebook Messenger, these messengers allow their users to restrict access to messages stored on the device − in Telegram it is access protection using a PIN code, in the Viber there is hidden chat functionality, also protected with a PIN code. This article presents a practical attack that allows to bypass the security functionalities implemented by the developers of both solutions. The paper presents the methods to increase the security of the mentioned software in a way that it can be implemented in the Android operating system.
Cechy publikacji
Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Mechanika
Computer science – field of technical sciences
Mechanics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:905833
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych