Effect of caponisation on physicochemical characteristics of chickens.
PBN-AR
Instytucja
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Książka
Tytuł książki
8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”
Data publikacji
2018
ISBN
9788075095596
Wydawca
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Effect of caponisation on physicochemical characteristics of chickens.
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
11-11
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.09
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
capon, body weight, meat quality
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
„Poultry Days 2018”
Nazwa konferencji
8th International Scientific Symposium “Poultry Days 2018”
Początek konferencji
2018-06-21
Koniec konferencji
2018-06-22
Lokalizacja konferencji
Brno
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Cechy publikacji
Doniesienie-naukowe-na-konferencję
Inne
System-identifier
7940