Application of R Package to Prediction of the Time to Failure of Elements of Automatic Railway Level Crossing System
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu i Elektrotechniki (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Transport Means - Proceedings of the International Conference
ISSN
1822-296X
EISSN
Wydawca
Kaunas University of Technology
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
879-882
Numer tomu
II
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
railway transport
safety
goodness of fit test
computer systems
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Transport Means 2018
Początek konferencji
2018-10-03
Koniec konferencji
2018-10-05
Lokalizacja konferencji
Trakai
Kraj konferencji
LT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
Prediction of the time to failure of elements of automatic railway level crossing system is a crucial task which has a significant impact on the safety of railway traffic. Every year many accidents occur at level crossing in Europe - more than 300 deaths. Therefore, huge emphasis should be put on safe operation of automatic railway level crossing system. The ability to predict the time to failure of elements of automatic railway level crossing system can significantly improve both the throughput and the safety of level crossing. Based on maintenance data collected from 90 automatic railway level crossing systems distributed on the track, authors determined the probability density function (PDF) of the time to failure of elements of level crossing systems. In order to confirm the correct form of PDF function, two goodness of fit tests (Kolmogorov-Smirnov and Anderson-Darling) have been performed for normal, log-normal and exponential distributions. SQL Server has been used to collect data, R package to estimate PDF function of elements of automatic railway level crossing and to perform goodness of fit tests.
Cechy publikacji
discipline:Informatyka – dziedzina nauk technicznych
discipline:Transport
discipline:Computer science – field of technical sciences
discipline:Transport
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:882288